AKIT
English Eesti

pseudo-random function

pseudojuhuslik funktsioon

olemus
juhuslikust parameetrist sõltuv funktsioon,
mida musta kasti meetod ei erista
samatüübilisest juhuslikust funktsioonist

ISO/IEC/IEEE 8802:
funktsioon, mis tekitab
argumentide räsimisega
pseudojuhusliku väärtuse,
üks argumentidest on nonss
=
a function that hashes various inputs to derive a pseudorandom value. In order to ensure liveness of a communication in which a pseudorandom value is used, a nonce is used as one of the inputs to the function

omadusi
krüptograafias:
pseudojuhuslik funktsioon \(f\)
on s-turvaline, kui
eristava vastase \(A\) edukus,
st ründe õnnestumise tõenäosus on
\(|\mathsf{P}[A^f=1] - \mathsf{P}[A^\Phi=1] |\) ,
kus \(\Phi\) on samatüübiline juhuslik funktsioon

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudorandom_function_family

https://crypto.stanford.edu/pbc/notes/crypto/prf.html

https://www.cs.purdue.edu/homes/hmaji/teaching/Fall%202017/lectures/23.pdf

https://eprint.iacr.org/2017/652.pdf

https://eprint.iacr.org/2015/1048.pdf

vt ka
- pseudojuhuarvude generaator