protection requirement

kaitsetarve

olemus
ISO/IEC 21964:
andmete ja teabe omadus, mis väljendab vajadust kaitsta teda
kahju eest, mida võib tekitada konfidentsiaalsuse, tervikluse
ja/või käideldavuse rikkumine;
kaitsetarve on normaalne, suur või väga suur,
andmekandjate hävitamisel on andmekandja kaitse klass
seda kõrgem, mida suurem on andmete kaitsetarve
=
property of data and information which describes the need to protect it from violation of the basic principles of confidentiality, integrity and availability, taking into account the harm which would arise from such a violation
Note 1. The protection requirement is classified as normal, high or very high.
Note 2. For the destruction of data carriers, the higher the protection requirement of the data they contain, the higher the protection class.

Toimub laadimine

protection requirement

kaitsetarve

olemus
ISO/IEC 21964:
andmete ja teabe omadus, mis väljendab vajadust kaitsta teda
kahju eest, mida võib tekitada konfidentsiaalsuse, tervikluse
ja/või käideldavuse rikkumine;
kaitsetarve on normaalne, suur või väga suur,
andmekandjate hävitamisel on andmekandja kaitse klass
seda kõrgem, mida suurem on andmete kaitsetarve
=
property of data and information which describes the need to protect it from violation of the basic principles of confidentiality, integrity and availability, taking into account the harm which would arise from such a violation
Note 1. The protection requirement is classified as normal, high or very high.
Note 2. For the destruction of data carriers, the higher the protection requirement of the data they contain, the higher the protection class.

Palun oodake...

Tõrge

protection requirement

kaitsetarve

olemus
ISO/IEC 21964:
andmete ja teabe omadus, mis väljendab vajadust kaitsta teda
kahju eest, mida võib tekitada konfidentsiaalsuse, tervikluse
ja/või käideldavuse rikkumine;
kaitsetarve on normaalne, suur või väga suur,
andmekandjate hävitamisel on andmekandja kaitse klass
seda kõrgem, mida suurem on andmete kaitsetarve
=
property of data and information which describes the need to protect it from violation of the basic principles of confidentiality, integrity and availability, taking into account the harm which would arise from such a violation
Note 1. The protection requirement is classified as normal, high or very high.
Note 2. For the destruction of data carriers, the higher the protection requirement of the data they contain, the higher the protection class.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!