AKIT
English Eesti

package (2)

pakett (2)

olemus
kontekstist sõltuv spetsiifiline kogum

(2a) koondüksus:
core package -- südamikupakett
legal package -- seaduste pakett
package of agreements -- kokkulepete pakett
package tour -- reisipakett
service package -- teenusepakett
software package -- tarkvarapakett

(2b) rühmitusmehhanism:
UML, Java jt keeltes
https://en.wikipedia.org/wiki/Package_(UML)
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_package

(2c) CC, ISO/IEC 15408:
funktsionaalsete või tagatislike turvanõuete
kogum, millel on nimi
=
named set of either security functional or security assurance requirements

vt ka
- liittagatise pakett
- paketihaldur
- paketiskeem
- pakk (1)
- pakk (2)
- pakett (1)
- tarkvarapakett
- teenuselahenduspakett
- tööpakett