AKIT
English Eesti

disjoint

katkendlik; katkeline (2); mittesidus; lõikumatu

näiteid
- disjoint namespace -- katkeline nimeruum
- disjoint sets -- lõikumatud hulgad
- disjoint speech -- katkendlik kõne