AKIT
English Eesti

directory service

kataloogiteenus

olemus
ressursside hierarhilise esituse vahend
ISO/IEC 15945
teenus teabe otsinguks ja võtuks
kataloogist, mis sisaldab määratletud objekte:
- sertifikaate
- telefoninumbreid
- pääsutingimusi
- aadresse
- vms
näide
- teenus, mis vastab standarditele
ITU-T Rec. X.500, ISO/IEC 9594

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Directory_service

https://docs.oracle.com/cd/E19396-01/817-7619/intro.html

vt ka
- Active Directory
- LDAP
- OpenLDAP
- X.500