AKIT
English Eesti

draw up

koostama (2); välja töötama

näiteid
draw up ...
... an account -- aruannet koostama
... a contract -- lepingut koostama
... norms -- norme väljatöötama
... regulations -- eeskirju välja töötama
... rules -- reegleid välja töötama

vt ka
- koostama (1)
- väljatöötamine