AKIT
English Eesti

diffusion (1)

hajuvus; hajumine

olemus
(1a) füüsilises tähenduses:
näiteks helilainete hajuvus

(1b) matemaatikas:
piirväärtuse puudumine

(1c) krüptograafias,
defineeris Shannon1949:
krüptogrammide jaotuse entroopia suurenemine
(st jaotuse ühtlustumine)
võrreldes avatekstide entroopiaga
täpsemalt
- http://www.nku.edu/~christensen/diffusionandconfusion
- http://www.slideserve.com/bruis/confusion-and-diffusion
- https://www.cse.ust.hk/faculty/cding/CSIT571/SLIDES/confdiffu.pdf
Shannoni artikkel
http://netlab.cs.ucla.edu/wiki/files/shannon1949.pdf

vt ka
- difusioon