dismiss

vallandama; vabastama (2); vabaks laskma

olemus
sõltub kontekstist

Wiktionary:
verb
1. (transitive) to discharge; to end the employment or service of
The company dismissed me after less than a year.
2. (transitive) to order to leave
The soldiers were dismissed after the parade.
4. (transitive) to reject; to refuse to accept
The court dismissed the case
.

näiteid
dismiss! -- rivitult!
dismiss a case -- kohtuasja lõpetama
dismiss a complaint -- kaebust tagasi lükkama
dismiss an action -- hagist loobuma
dismiss an application -- avaldust läbivaatamata jätma
dismiss from job -- töölt vallandama
dismissal -- vallandamine; laialisaatmine; tagasilükkamine
dismissal of the board -- juhatuse laialisaatmine
dismissal pay -- vallandustoetus
dismissal wage -- 1. vallandamistasu 2. lahutusraha
dismissing --
-- eksmatrikuleerimine; koondamine; tagandamine

Toimub laadimine

dismiss

vallandama; vabastama (2); vabaks laskma

olemus
sõltub kontekstist

Wiktionary:
verb
1. (transitive) to discharge; to end the employment or service of
The company dismissed me after less than a year.
2. (transitive) to order to leave
The soldiers were dismissed after the parade.
4. (transitive) to reject; to refuse to accept
The court dismissed the case
.

näiteid
dismiss! -- rivitult!
dismiss a case -- kohtuasja lõpetama
dismiss a complaint -- kaebust tagasi lükkama
dismiss an action -- hagist loobuma
dismiss an application -- avaldust läbivaatamata jätma
dismiss from job -- töölt vallandama
dismissal -- vallandamine; laialisaatmine; tagasilükkamine
dismissal of the board -- juhatuse laialisaatmine
dismissal pay -- vallandustoetus
dismissal wage -- 1. vallandamistasu 2. lahutusraha
dismissing --
-- eksmatrikuleerimine; koondamine; tagandamine

Palun oodake...

Tõrge

dismiss

vallandama; vabastama (2); vabaks laskma

olemus
sõltub kontekstist

Wiktionary:
verb
1. (transitive) to discharge; to end the employment or service of
The company dismissed me after less than a year.
2. (transitive) to order to leave
The soldiers were dismissed after the parade.
4. (transitive) to reject; to refuse to accept
The court dismissed the case
.

näiteid
dismiss! -- rivitult!
dismiss a case -- kohtuasja lõpetama
dismiss a complaint -- kaebust tagasi lükkama
dismiss an action -- hagist loobuma
dismiss an application -- avaldust läbivaatamata jätma
dismiss from job -- töölt vallandama
dismissal -- vallandamine; laialisaatmine; tagasilükkamine
dismissal of the board -- juhatuse laialisaatmine
dismissal pay -- vallandustoetus
dismissal wage -- 1. vallandamistasu 2. lahutusraha
dismissing --
-- eksmatrikuleerimine; koondamine; tagandamine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!