developer (2)

arendaja

Õ: kasutamine väljatöötaja tähenduses on eksitav

olemus
(a) väljatöötuse ja/või arenduse alal tegutseja
Wiktionary:
1. a person or entity engaged in the creation or improvement of certain classes of products
näiteid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_developer
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_developer

(b) olemasoleva toote või teenuse ümberkavandaja või täiendaja
Merriam-Webster:
develop, transitive verb
4a: : to cause to evolve or unfold gradually : to lead or conduct (something) through a succession of states or changes each of which is preparatory for the next

vt ka
- andmearendaja
- Java-arendaja
- väljatöötaja

Toimub laadimine

developer (2)

arendaja

Õ: kasutamine väljatöötaja tähenduses on eksitav

olemus
(a) väljatöötuse ja/või arenduse alal tegutseja
Wiktionary:
1. a person or entity engaged in the creation or improvement of certain classes of products
näiteid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_developer
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_developer

(b) olemasoleva toote või teenuse ümberkavandaja või täiendaja
Merriam-Webster:
develop, transitive verb
4a: : to cause to evolve or unfold gradually : to lead or conduct (something) through a succession of states or changes each of which is preparatory for the next

vt ka
- andmearendaja
- Java-arendaja
- väljatöötaja

Palun oodake...

Tõrge

developer (2)

arendaja

Õ: kasutamine väljatöötaja tähenduses on eksitav

olemus
(a) väljatöötuse ja/või arenduse alal tegutseja
Wiktionary:
1. a person or entity engaged in the creation or improvement of certain classes of products
näiteid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_developer
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_developer

(b) olemasoleva toote või teenuse ümberkavandaja või täiendaja
Merriam-Webster:
develop, transitive verb
4a: : to cause to evolve or unfold gradually : to lead or conduct (something) through a succession of states or changes each of which is preparatory for the next

vt ka
- andmearendaja
- Java-arendaja
- väljatöötaja

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!