AKIT
English Eesti

degree of extension field*******

korpuse laiendi järk, korpuse laiendi aste

olemus
korpuse K laiendi L kui vektorruumi dimensioon, kui korpuse K elemente vaadelda vektorruumi L skalaaridena

tähis: [L:K]

üksikasju
https://files.transtutors.com/cdn/uploadassignments/1257205_1_learning-modern-algebra-by-al-cuoco.pdf (lk 291)