AKIT
English Eesti

degree of extension field

korpuse laiendi järk, korpuse laiendi aste

olemus
korpuse K laiend L vektorruumi dimensioonina, kui korpuse K elemente vaadelda vektorruumi skalaaridena

tähis: [L:K]