AKIT
English Eesti

digest type

koondmeiltüüp, referaattüüp

olemus
MIME mitmiktüübi (multipart) standardne alltüüp
koondmeili tarbeks

näide
http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/reformime.1.html

standard
https://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt