diplomatic passport

diplomaadipass

ametlik nimetus
diplomaatiline pass (Õ: keeleliselt vigane)

olemus
diplomaatide ja nende abitöötajate eripass:
omamine ei tähenda diplomaadipuutumatust
(see tagatakse ainult teatud diplomaatidele ja
privileegid kehtivad ainult akrediteerimismaal)
=
a type of international identity document defining the positions of government officials and grants them privileges

näiteid
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1279/7633/12801004.jpeg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Queen's_Messenger_Passport.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NL_Diplomatic_Passport.jpg

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Passport#Diplomatic_and_official_passports

vt ka
- diplomaatiline dokument

Toimub laadimine

diplomatic passport

diplomaadipass

ametlik nimetus
diplomaatiline pass (Õ: keeleliselt vigane)

olemus
diplomaatide ja nende abitöötajate eripass:
omamine ei tähenda diplomaadipuutumatust
(see tagatakse ainult teatud diplomaatidele ja
privileegid kehtivad ainult akrediteerimismaal)
=
a type of international identity document defining the positions of government officials and grants them privileges

näiteid
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1279/7633/12801004.jpeg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Queen's_Messenger_Passport.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NL_Diplomatic_Passport.jpg

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Passport#Diplomatic_and_official_passports

vt ka
- diplomaatiline dokument

Palun oodake...

Tõrge

diplomatic passport

diplomaadipass

ametlik nimetus
diplomaatiline pass (Õ: keeleliselt vigane)

olemus
diplomaatide ja nende abitöötajate eripass:
omamine ei tähenda diplomaadipuutumatust
(see tagatakse ainult teatud diplomaatidele ja
privileegid kehtivad ainult akrediteerimismaal)
=
a type of international identity document defining the positions of government officials and grants them privileges

näiteid
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1279/7633/12801004.jpeg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Queen's_Messenger_Passport.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NL_Diplomatic_Passport.jpg

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Passport#Diplomatic_and_official_passports

vt ka
- diplomaatiline dokument

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!