AKIT
English Eesti

directory maintenance authority

kataloogipidaja

näide
ISO/IEC 11770:
olem, kes/mis vastutab selle eest, et
avaliku võtme sertifikaadid oleksid
neid kasutavatele olemitele võrgu kaudu
kasutusvalmilt kättesaadavad

standard
https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso-iec:11770:-1:ed-2:v1:en