designation (1)

määramine; nimetamine; ametisse määramine

olemus
Wiktionary:
2. selection and appointment
for a purpose or office; allotment; direction


näiteid
ISO/IEC 17000:
vastavushindamise organile antud riiklik volitus
sooritada spetsifitseeritud vastavushindamise tegevusi
=
governmental authorization of a conformity assessment body
to perform specified conformity assessment activities


designate an invention -- leiutisele nime või nimetust andma
designate as a monument -- mälestiseks tunnistama
designated body -- tunnustatud asutus
designated importer -- volitatud importija
designated operational coverage -- määratud tegevuspiirkond
designated person -- määratud isik
designated property -- sihtvara

Toimub laadimine

designation (1)

määramine; nimetamine; ametisse määramine

olemus
Wiktionary:
2. selection and appointment
for a purpose or office; allotment; direction


näiteid
ISO/IEC 17000:
vastavushindamise organile antud riiklik volitus
sooritada spetsifitseeritud vastavushindamise tegevusi
=
governmental authorization of a conformity assessment body
to perform specified conformity assessment activities


designate an invention -- leiutisele nime või nimetust andma
designate as a monument -- mälestiseks tunnistama
designated body -- tunnustatud asutus
designated importer -- volitatud importija
designated operational coverage -- määratud tegevuspiirkond
designated person -- määratud isik
designated property -- sihtvara

Palun oodake...

Tõrge

designation (1)

määramine; nimetamine; ametisse määramine

olemus
Wiktionary:
2. selection and appointment
for a purpose or office; allotment; direction


näiteid
ISO/IEC 17000:
vastavushindamise organile antud riiklik volitus
sooritada spetsifitseeritud vastavushindamise tegevusi
=
governmental authorization of a conformity assessment body
to perform specified conformity assessment activities


designate an invention -- leiutisele nime või nimetust andma
designate as a monument -- mälestiseks tunnistama
designated body -- tunnustatud asutus
designated importer -- volitatud importija
designated operational coverage -- määratud tegevuspiirkond
designated person -- määratud isik
designated property -- sihtvara

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!