AKIT
English Eesti

DNSSEC

DNSSEC

( = Domain Name System Security Extensions,
"domeeninimesüsteemi turvalaiendid")

olemus
IETF spetsifikatsioonid
IP-võrkudes kasutatava DNS-teabe kaitseks:
- tagavad DNS-kliendile selle teabe terviklust ja allika autentimist
- ei taga käideldavust ega konfidentsiaalsust

täpsemalt
https://www.youtube.com/watch?v=lTABuMxO2AM

https://www.youtube.com/watch?v=0f7IsWeCy9k

https://www.icann.org/resources/pages/dnssec-qaa-2014-01-29-en

standardid
https://www.icann.org/resources/pages/standards-2012-02-25-en