AKIT
English Eesti

distribution board

elektrikilp; jaotuskilp

olemus
metallkapp või -kast hoones, välisseinal või krundil,
elektrikomponentidega (lülitid, kaitsmed, arvestid jm)
madalpingelise elektrienergia jaotamiseks,
võib sisaldada ka nõrkvooluosa

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Distribution_board

http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/oppeinfo/materjal/AAV0150/3.1_Elektrikilbid._2014.pdf

näiteid
https://duckduckgo.com/?q=distribution+board&t=h_&iax=images&ia=images

vt ka
- energiajaotus
- peakilp