AKIT
English Eesti

distinguished name

eraldusnimi, eristusnimi

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO 15782:
olemi globaalselt ühene nimi

LDAP:
https://www.ldap.com/ldap-dns-and-rdns

X.509 sertifikaadis:
väli, mis üheselt määrab isiku või rühma,
kellega sertifikaat on seotud:
- tavaliselt sisaldab
----- kasutaja nime või identifikaatorit
----- organisatsiooni nime
----- maa tähist
- serveri sertifikaadis sisaldab sageli arvuti DNS-nime
https://www.cryptosys.net/pki/manpki/pki_distnames.html

vt ka
- eristusidentifikaator