AKIT
English Eesti

durability (1)

püsivus (2)

olemus
ISO/IEC 9804:
lõpuleviidud operatsioonistiku muutumatus
igasuguse tõrke korral
=
a property of a completed set of related operations such that all the effects of the operations are not altered by any sort of failure

näide
sooritatud andmebaasitehingu püsimajäämine
vigade, toitekatkestuse, süsteemi tõrgete jms korral

https://en.wikipedia.org/wiki/Durability_(database_systems)

vt ka
- kestvus
- püsivus (1)
- püsivus (3)
- vastupidavus