AKIT
English Eesti

durability (1)

püsivus (2)

olemus
ISO/IEC 9804:
lõpuleviidud operatsioonistiku muutumatus
igasuguse tõrke korral

näide
sooritatud andmebaasitehingu püsimajäämine
vigade, toitekatkestuse, süsteemi tõrgete jms korral
https://www.slideshare.net/altistory/altibase-5-durability

vt ka
- kestvus
- püsivus (1)
- püsivus (3)
- vastupidavus