AKIT
English Eesti

durability (3)

kestvus

Õ:ajavahemik on kestus

olemus
ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime
ettemääratud kasutamis- ja hooldustingimustes
täita nõutavat funktsiooni
kuni mingisse piiravasse seisundisse jõudmiseni,
milleks võib olla näiteks
- kasuliku eluea lõpp
- ebasobivus majanduslikel või tehnilistel põhjustel

vt ka
- kestlikkus (1)
- kestlikkus (2)
- püsivus (1)
- püsivus (2)
- püsivus (3)
- vastupidavus