AKIT
English Eesti

deniability (1)

eitatavus

olemus
võimalikkus eitada näiteks
- millegi teadmist (eriti toetudes ametliku teavituse puudumisele)
- millegi sooritamist
- millegagi (eriti väärteoga) seotust

vt ka
- eitatav krüpteerimine
- vaieldavus
- veenev eitatavus
- salgamatus