AKIT
English Eesti

de-

de-; des-

Õ:eesti keeles hõlbustab hääldust reeglipärane variant "des-" vokaali ees (desaktiveerima, desorganiseerima, desodorant)

olemus
eitav, pöördprotsessi või vastandolekut tähistav prefiks