AKIT
English Eesti

deactivate

desaktiveerima (1)

Õ:vt de-

olemus
passiivsesse olekusse viima või aktiivsust vähendama

vt ka
- desaktiveerima (2)