designating authority

määramisorgan

olemus
ISO/IEC 17000 kontekstis:
riigiasutus või riiklikult volitatud organ, mis
määrab vastavushindamise organeid ja
peatab või tühistab nende määratust
=
organization established within government, or empowered by government, to designate conformity assessment bodies and to suspend or withdraw their designation

ülevaateid
https://www.nbog.eu/app/download/421905/da_handbook.pdf

Toimub laadimine

designating authority

määramisorgan

olemus
ISO/IEC 17000 kontekstis:
riigiasutus või riiklikult volitatud organ, mis
määrab vastavushindamise organeid ja
peatab või tühistab nende määratust
=
organization established within government, or empowered by government, to designate conformity assessment bodies and to suspend or withdraw their designation

ülevaateid
https://www.nbog.eu/app/download/421905/da_handbook.pdf

Palun oodake...

Tõrge

designating authority

määramisorgan

olemus
ISO/IEC 17000 kontekstis:
riigiasutus või riiklikult volitatud organ, mis
määrab vastavushindamise organeid ja
peatab või tühistab nende määratust
=
organization established within government, or empowered by government, to designate conformity assessment bodies and to suspend or withdraw their designation

ülevaateid
https://www.nbog.eu/app/download/421905/da_handbook.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!