AKIT
English Eesti

delimiter collision

piirdekahvel

olemus
semantikaviga:
piirdemärgi kahetähenduslikkus andmetes

näiteid
- koma on murdosa eraldaja, kuid ühtlasi andmepiire
- märk > või < on suhtemärk, kuid ühtlasi piirdemärk

täpsemalt
http://wiki.gis.com/wiki/index.php/Delimiter