disposal

kõrvaldamine (1)

olemus
Oxford Languages:
noun
1. the action or process of getting rid of something.
"the disposal of radioactive waste"


näiteid
ISO 15489, ISO/IEC 27050, disposition:
rida protsesse, millega tehakse teoks
otsused, mis on dokumenteeritud
kõrvaldusvolituses või muudes aktides
andmike säilitamise, hävitamise või üleviimise kohta
= range of processes associated with implementing records retention, destruction or transfer decisions which are documented in disposition authorities or other instruments

https://www.obfs.uillinois.edu/equipment-management/equipment-disposal-methods/

https://en.wikipedia.org/wiki/Disposal

vt ka
- kasutuselt kõrvaldamine
- kõrvaldamine (2)
- kõrvaldamine (3)
- kõrvaldusvolitus
- käibelt kõrvaldamine

Toimub laadimine

disposal

kõrvaldamine (1)

olemus
Oxford Languages:
noun
1. the action or process of getting rid of something.
"the disposal of radioactive waste"


näiteid
ISO 15489, ISO/IEC 27050, disposition:
rida protsesse, millega tehakse teoks
otsused, mis on dokumenteeritud
kõrvaldusvolituses või muudes aktides
andmike säilitamise, hävitamise või üleviimise kohta
= range of processes associated with implementing records retention, destruction or transfer decisions which are documented in disposition authorities or other instruments

https://www.obfs.uillinois.edu/equipment-management/equipment-disposal-methods/

https://en.wikipedia.org/wiki/Disposal

vt ka
- kasutuselt kõrvaldamine
- kõrvaldamine (2)
- kõrvaldamine (3)
- kõrvaldusvolitus
- käibelt kõrvaldamine

Palun oodake...

Tõrge

disposal

kõrvaldamine (1)

olemus
Oxford Languages:
noun
1. the action or process of getting rid of something.
"the disposal of radioactive waste"


näiteid
ISO 15489, ISO/IEC 27050, disposition:
rida protsesse, millega tehakse teoks
otsused, mis on dokumenteeritud
kõrvaldusvolituses või muudes aktides
andmike säilitamise, hävitamise või üleviimise kohta
= range of processes associated with implementing records retention, destruction or transfer decisions which are documented in disposition authorities or other instruments

https://www.obfs.uillinois.edu/equipment-management/equipment-disposal-methods/

https://en.wikipedia.org/wiki/Disposal

vt ka
- kasutuselt kõrvaldamine
- kõrvaldamine (2)
- kõrvaldamine (3)
- kõrvaldusvolitus
- käibelt kõrvaldamine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!