AKIT
English Eesti

determine (2)

kindlaks tegema

näide
CC:
andma järeldusele kinnitust sõltumatu analüüsi põhjal,
mille eesmärk on jõuda teatavale järeldusele:
- selle termini kasutamine eeldab tõeliselt sõltumatut analüüsi,
harilikult igasuguse eelneva analüüsi toimumiseta
- sellega võrreldes eeldavad terminid kinnitama või verifitseerima,
et on juba sooritatud analüüs, mis tuleb läbi vaadata

determination of extent of damage -- kahju suuruse määramine
determination of needs-- vajaduste väljaselgitamine
determination of origin -- päritolu kindlakstegemine
indetermined -- määramatu

vt ka
- määrama