determine (2)

kindlaks tegema

olemus
Oxford Languages:
verb
2. ascertain or establish exactly by research or calculation


näiteid
ISO/IEC 15408, CC:
andma järeldusele kinnitust sõltumatu analüüsi põhjal,
mille eesmärk on jõuda teatavale järeldusele;
selle termini kasutamine eeldab tõeliselt sõltumatut analüüsi,
harilikult igasuguse eelneva analüüsi toimumiseta;
sellega võrreldes eeldavad terminid kinnitama või verifitseerima,
et on juba sooritatud analüüs, mis tuleb läbi vaadata
= affirm a particular conclusion based on independent analysis with the objective of reaching a particular conclusion
Note. The usage of this term implies a truly independent analysis, usually in the absence of any previous analysis having been performed. Compare with the terms “confirm” or “verify” which imply that an analysis has already been performed which needs to be reviewed


determination of extent of damage -- kahju suuruse määramine
determination of needs-- vajaduste väljaselgitamine
determination of origin -- päritolu kindlakstegemine
indetermined -- määramatu

vt ka
- määrama

Toimub laadimine

determine (2)

kindlaks tegema

olemus
Oxford Languages:
verb
2. ascertain or establish exactly by research or calculation


näiteid
ISO/IEC 15408, CC:
andma järeldusele kinnitust sõltumatu analüüsi põhjal,
mille eesmärk on jõuda teatavale järeldusele;
selle termini kasutamine eeldab tõeliselt sõltumatut analüüsi,
harilikult igasuguse eelneva analüüsi toimumiseta;
sellega võrreldes eeldavad terminid kinnitama või verifitseerima,
et on juba sooritatud analüüs, mis tuleb läbi vaadata
= affirm a particular conclusion based on independent analysis with the objective of reaching a particular conclusion
Note. The usage of this term implies a truly independent analysis, usually in the absence of any previous analysis having been performed. Compare with the terms “confirm” or “verify” which imply that an analysis has already been performed which needs to be reviewed


determination of extent of damage -- kahju suuruse määramine
determination of needs-- vajaduste väljaselgitamine
determination of origin -- päritolu kindlakstegemine
indetermined -- määramatu

vt ka
- määrama

Palun oodake...

Tõrge

determine (2)

kindlaks tegema

olemus
Oxford Languages:
verb
2. ascertain or establish exactly by research or calculation


näiteid
ISO/IEC 15408, CC:
andma järeldusele kinnitust sõltumatu analüüsi põhjal,
mille eesmärk on jõuda teatavale järeldusele;
selle termini kasutamine eeldab tõeliselt sõltumatut analüüsi,
harilikult igasuguse eelneva analüüsi toimumiseta;
sellega võrreldes eeldavad terminid kinnitama või verifitseerima,
et on juba sooritatud analüüs, mis tuleb läbi vaadata
= affirm a particular conclusion based on independent analysis with the objective of reaching a particular conclusion
Note. The usage of this term implies a truly independent analysis, usually in the absence of any previous analysis having been performed. Compare with the terms “confirm” or “verify” which imply that an analysis has already been performed which needs to be reviewed


determination of extent of damage -- kahju suuruse määramine
determination of needs-- vajaduste väljaselgitamine
determination of origin -- päritolu kindlakstegemine
indetermined -- määramatu

vt ka
- määrama

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!