AKIT
English Eesti

control measure (1)

juhtimismeede (2); reguleerimismeede