compulsory acquisition

sundvõõrandamine

olemus
vara sundkorras riigile võtmine
=
the power of government to acquire private rights in property for a public purpose, without the willing consent of its owner

Eestis
kinnisasja sundvõõrandamise seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018015?leiaKehtiv
Immovables Expropriation Act
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/528062018007/consolide

ÜRO
http://www.fao.org/3/i0506e/i0506e00.pdf

Toimub laadimine

compulsory acquisition

sundvõõrandamine

olemus
vara sundkorras riigile võtmine
=
the power of government to acquire private rights in property for a public purpose, without the willing consent of its owner

Eestis
kinnisasja sundvõõrandamise seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018015?leiaKehtiv
Immovables Expropriation Act
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/528062018007/consolide

ÜRO
http://www.fao.org/3/i0506e/i0506e00.pdf

Palun oodake...

Tõrge

compulsory acquisition

sundvõõrandamine

olemus
vara sundkorras riigile võtmine
=
the power of government to acquire private rights in property for a public purpose, without the willing consent of its owner

Eestis
kinnisasja sundvõõrandamise seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018015?leiaKehtiv
Immovables Expropriation Act
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/528062018007/consolide

ÜRO
http://www.fao.org/3/i0506e/i0506e00.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!