AKIT
English Eesti

computationally infeasible

arvutuslikult teostamatu; arvutuslikult ebamõistlik

ISO 11568: teoreetiliselt küll arvutuslikult saavutatav, kuid selleks vajaliku aja- või ressursikulu tõttu teostamatu või ebamõistlik