AKIT
English Eesti

captain's licence

kaptenitunnistus

olemus
jahi- või väikelaevakapteni dokument

täpsemalt
https://www.riigiteataja.ee/akt/830757

näide
http://www.croatiayacht.eu/image/card_front_b.jpg