AKIT
English Eesti

comment

kommentaar (1); kommenteerima (1); komment; kommentima

olemus
(1a) kommentaar:
selgitav märkus kontekstist sõltuvas tähenduses

ISO 1951:
metalingvistiline teave, mis
kirjeldab leksikaalset üksust
- leksikograafiliste andmeelementidega või
- kompositsioonielememtidega

(1b) komment:
selgitav märkus programmeerimise kontekstis

ISO/IEC/IEEE 24765:
teave, mis
- on paigutatud arvutiprogrammi, käitlusmäärangusse
või andmestikku,
- on selgitav inimesele,
- kuid ei mõjuta masintõlgendust

ISO/IEC 2382:
keeletarind eranditult sellise teksti lisamiseks,
mis ei mõjuta programmi täitmist

näiteid
http://www.gavilan.edu/csis/languages/comments.html

https://data-flair.training/blogs/java-comments/

vt ka
- kommentaar (2)
- kommenteerima (2)
- välja kommentima