AKIT
English Eesti

condition (1)

tingimus (1)

näiteid
(i) lepingutingimus
ISO 6707, condition of contract:
detailne lepingusäte, mis määrab
- poolte õigused ja kohustused või
- lepinguga seotud inimeste funktsioonid või
- lepingu rakendamise protseduurid

(ii) ruumi standardtingimused
ISO 20492, standard room conditions:
ümbrustemperatuur (23 ±2 )oC ja
suhteline niiskus (50 ± 5)%

(iii) nõude kohaldatavuse asjaolu
ISO/IEC/IEEE 15026, condition:
nõudega seotud mõõdetav atribuut,
mis näitab asjaolu või sündmust,
mille korral nõue kehtib

(iv) hargnemissiiret määrav programmielement

vt ka
- tingimus (2)
- tingimus (3)