AKIT
English Eesti

copyright law

autoriõiguse seadus, AutÕS

olemus
autoriõigust määratlev ja kaitsev õigusakt:

Eesti
võeti vastu 1992, hiljem on korduvalt muudetud;
määratleb
- autoriõigusega kaitstavad teosed
- teose loomisel tekkivad õigused
- autori varaliste õiguste teostamise piiramise
- autoriõiguse omanikud
- autoriõiguse ajalise kehtivuse, teose kasutamise
- autoriõigusega kaasnevad õigused
- andmebaasi tegija õigused
- õiguste kollektiivse teostamise
- õiguste kaitse
- vastutuse
- seaduse rakendamise
seaduse tekst
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011005

EL
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-copyright-legislation

https://www.copytrack.com/copyright-law-in-europe/

USA
https://www.copyright.gov/title17/

https://iclg.com/practice-areas/copyright-laws-and-regulations/usa

vt ka
- Berni konventsioon
- Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
- Eesti Autorite Ühing
- WIPO