cyber grooming

lapsepeibutus

olemus
eeskätt sotsiaalvõrgus:
täiskasvanu tegevus lapse usalduse võitmiseks
(näiteks kiitmise, kingitustega)
ta seksuaalse ärakasutuse eesmärgil
=
a form of child grooming where the predator targets childs online, building a virtual relationship with them

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_grooming

http://www.vachss.com/guest_dispatches/grooming.html

https://www.childsafenet.org/new-page-15

https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2017/09/Online-Grooming-of-Children_FINAL_9-18-17.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:846981/FULLTEXT01.pdf

Toimub laadimine

cyber grooming

lapsepeibutus

olemus
eeskätt sotsiaalvõrgus:
täiskasvanu tegevus lapse usalduse võitmiseks
(näiteks kiitmise, kingitustega)
ta seksuaalse ärakasutuse eesmärgil
=
a form of child grooming where the predator targets childs online, building a virtual relationship with them

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_grooming

http://www.vachss.com/guest_dispatches/grooming.html

https://www.childsafenet.org/new-page-15

https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2017/09/Online-Grooming-of-Children_FINAL_9-18-17.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:846981/FULLTEXT01.pdf

Palun oodake...

Tõrge

cyber grooming

lapsepeibutus

olemus
eeskätt sotsiaalvõrgus:
täiskasvanu tegevus lapse usalduse võitmiseks
(näiteks kiitmise, kingitustega)
ta seksuaalse ärakasutuse eesmärgil
=
a form of child grooming where the predator targets childs online, building a virtual relationship with them

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_grooming

http://www.vachss.com/guest_dispatches/grooming.html

https://www.childsafenet.org/new-page-15

https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2017/09/Online-Grooming-of-Children_FINAL_9-18-17.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:846981/FULLTEXT01.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!