AKIT
English Eesti

corrective action

parandustoiming; parandusmeede

olemus
ISO 9000, 22300 jt:
toiming lahknevuse põhjuse kõrvaldamiseks
ja ta kordumise vältimiseks

ISO/IEC 27000 jt:
toiming avastatud lahknevuse või muu
soovimatu olukorra põhjuse kõrvaldamiseks

ISO/IEC/IEEE 24765:
teod olukorra parandamiseks,
vea kõrvaldamiseks või
tingimuse korrigeerimiseks

PMBOK:
dokumenteeritud korraldus
projektitöö sooritamiseks nii,
et oodatav sooritus oleks kooskõlas
projektihalduse plaaniga

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Corrective_and_preventive_action

https://www.i-sight.com/resources/what-is-corrective-action/

näiteid
https://simplicable.com/new/corrective-action

https://www.examples.com/business/corrective-action-report-examples.html