AKIT
English Eesti

corrective action

parandustoiming; parandusmeede

ISO 9000, 22300 jt: toiming lahknevuse põhjuse kõrvaldamiseks ja ta kordumise vältimiseks

ISO/IEC 27000 jt: toiming avastatud lahknevuse või muu soovimatu olukorra põhjuse kõrvaldamiseks

ISO/IEC/IEEE 24765: teod olukorra parandamiseks, vea kõrvaldamiseks või tingimuse korrigeerimiseks

PMBOK: dokumenteeritud korraldus projektitöö sooritamiseks nii, et oodatav sooritus oleks kooskõlas projektihalduse plaaniga