complexity

keerukus

olemus
(1) üldises kontekstist sõltuvas tähenduses:
objekti (süsteemi, algoritmi, arvutuse, meetodi vm)
mõistmise, kasutamise ja/või kontrollimise
ressursitarve (ajakulu, mälumaht, teabehulk vm);
= an amount of resources needed
to understand, use, or verify an entity


ISO/IEC/IEEE 24765:
süsteemi lahenduse või koodi mõistmise raskus
ta rohkete komponentide ja nendevaheliste seoste tõttu
= degree to which a system's design or code is difficult to understand because of numerous components or relationships among components

ISO 22300:
sellise korraldussüsteemi omadus, millel on palju erilaadseid ja autonoomseid, kuid üksteisega seotud ja üksteisest sõltuvaid komponente või osi, mis on üksteisega ja väliste elementidega mitmeti ja mittelineaarselt vastastoimes;
on sellise süsteemi tunnusomadus, mille käitumist ei saa määrata ainult üksikmuutujate käitumiste summana
= condition of an organizational system with many diverse and autonomous but interrelated and interdependent components or parts where those parts interact with each other and with external elements in multiple end non-linear ways
Note. Complexity is the characteristic of a system where behaviour cannot be determined only as the sum of individual variables behaviours.


https://en.wikipedia.org/wiki/Complexity
http://scireprints.lu.lv/1/3/Four.levels.pdf

(2) ISO/IEC 15408, CC jm:
tarkvarast arusaamise ning seega
ta analüüsimise, testimise ja hoolduse
raskuse mõõt
= measure of how difficult software is to understand, and thus to analyse, test, and maintain
https://carlalexander.ca/what-is-software-complexity/

(3) arvutiteaduses:
kombinatoorikaülesande lahendamiseks
vajalik ressurss:
- aeg (ajaline keerukus)
- mälumaht (mahuline keerukus)
- lahendusalgoritmi maht (algoritmiline keerukus)
= amount of resources needed for solving a combinatorial problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_complexity
https://medium.com/the-ultimate-engineer/what-is-computational-complexity-66722cd5f8dd

vt ka
- keerukusteooria
- Kolmogorovi keerukus
- pääsu keerukus
- pöörduse keerukus

Toimub laadimine

complexity

keerukus

olemus
(1) üldises kontekstist sõltuvas tähenduses:
objekti (süsteemi, algoritmi, arvutuse, meetodi vm)
mõistmise, kasutamise ja/või kontrollimise
ressursitarve (ajakulu, mälumaht, teabehulk vm);
= an amount of resources needed
to understand, use, or verify an entity


ISO/IEC/IEEE 24765:
süsteemi lahenduse või koodi mõistmise raskus
ta rohkete komponentide ja nendevaheliste seoste tõttu
= degree to which a system's design or code is difficult to understand because of numerous components or relationships among components

ISO 22300:
sellise korraldussüsteemi omadus, millel on palju erilaadseid ja autonoomseid, kuid üksteisega seotud ja üksteisest sõltuvaid komponente või osi, mis on üksteisega ja väliste elementidega mitmeti ja mittelineaarselt vastastoimes;
on sellise süsteemi tunnusomadus, mille käitumist ei saa määrata ainult üksikmuutujate käitumiste summana
= condition of an organizational system with many diverse and autonomous but interrelated and interdependent components or parts where those parts interact with each other and with external elements in multiple end non-linear ways
Note. Complexity is the characteristic of a system where behaviour cannot be determined only as the sum of individual variables behaviours.


https://en.wikipedia.org/wiki/Complexity
http://scireprints.lu.lv/1/3/Four.levels.pdf

(2) ISO/IEC 15408, CC jm:
tarkvarast arusaamise ning seega
ta analüüsimise, testimise ja hoolduse
raskuse mõõt
= measure of how difficult software is to understand, and thus to analyse, test, and maintain
https://carlalexander.ca/what-is-software-complexity/

(3) arvutiteaduses:
kombinatoorikaülesande lahendamiseks
vajalik ressurss:
- aeg (ajaline keerukus)
- mälumaht (mahuline keerukus)
- lahendusalgoritmi maht (algoritmiline keerukus)
= amount of resources needed for solving a combinatorial problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_complexity
https://medium.com/the-ultimate-engineer/what-is-computational-complexity-66722cd5f8dd

vt ka
- keerukusteooria
- Kolmogorovi keerukus
- pääsu keerukus
- pöörduse keerukus

Palun oodake...

Tõrge

complexity

keerukus

olemus
(1) üldises kontekstist sõltuvas tähenduses:
objekti (süsteemi, algoritmi, arvutuse, meetodi vm)
mõistmise, kasutamise ja/või kontrollimise
ressursitarve (ajakulu, mälumaht, teabehulk vm);
= an amount of resources needed
to understand, use, or verify an entity


ISO/IEC/IEEE 24765:
süsteemi lahenduse või koodi mõistmise raskus
ta rohkete komponentide ja nendevaheliste seoste tõttu
= degree to which a system's design or code is difficult to understand because of numerous components or relationships among components

ISO 22300:
sellise korraldussüsteemi omadus, millel on palju erilaadseid ja autonoomseid, kuid üksteisega seotud ja üksteisest sõltuvaid komponente või osi, mis on üksteisega ja väliste elementidega mitmeti ja mittelineaarselt vastastoimes;
on sellise süsteemi tunnusomadus, mille käitumist ei saa määrata ainult üksikmuutujate käitumiste summana
= condition of an organizational system with many diverse and autonomous but interrelated and interdependent components or parts where those parts interact with each other and with external elements in multiple end non-linear ways
Note. Complexity is the characteristic of a system where behaviour cannot be determined only as the sum of individual variables behaviours.


https://en.wikipedia.org/wiki/Complexity
http://scireprints.lu.lv/1/3/Four.levels.pdf

(2) ISO/IEC 15408, CC jm:
tarkvarast arusaamise ning seega
ta analüüsimise, testimise ja hoolduse
raskuse mõõt
= measure of how difficult software is to understand, and thus to analyse, test, and maintain
https://carlalexander.ca/what-is-software-complexity/

(3) arvutiteaduses:
kombinatoorikaülesande lahendamiseks
vajalik ressurss:
- aeg (ajaline keerukus)
- mälumaht (mahuline keerukus)
- lahendusalgoritmi maht (algoritmiline keerukus)
= amount of resources needed for solving a combinatorial problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_complexity
https://medium.com/the-ultimate-engineer/what-is-computational-complexity-66722cd5f8dd

vt ka
- keerukusteooria
- Kolmogorovi keerukus
- pääsu keerukus
- pöörduse keerukus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!