AKIT
English Eesti

complexity

keerukus

olemus
(1) üldises kontekstist sõltuvas tähenduses:
objekti (süsteemi, algoritmi, arvutuse, meetodi vm)
mõistmise, kasutamise ja/või kontrollimise
ressursitarve (ajakulu, mälumaht, teabehulk vm);
süsteemi keerukust suurendab
- ta komponentide ja nendevaheliste seoste arvu kasv
- puudulik teave interaktsioonide kohta

http://scireprints.lu.lv/1/3/Four.levels.pdf

(2) CC jm:
tarkvarast arusaamise ning seega
ta analüüsimise, testimise ja hoolduse
raskuse mõõt, kusjuures
(i) hindamisobjekti turvafunktsioonistiku
sisemuse pere ADV-INT nõuab
keerukuse analüüsi kõigis komponentides
(ii) keerukust vähendatakse
- mooduliteks tükeldamisega
- kihtideks jaotamisega
- minimeerimisega
- sidestuse ja ühtsuse reguleerimisega

https://carlalexander.ca/what-is-software-complexity/#:~:text=Software%20complexity%20is%20a%20way,the%20complexity%20of%20your%20code.

(3) arvutiteaduses:
kombinatoorikaülesande lahendamiseks
vajalik ressurss:
- aeg (ajaline keerukus)
- mälumaht (mahuline keerukus)
- lahendusalgoritmi maht (algoritmiline keerukus)

https://medium.com/the-ultimate-engineer/what-is-computational-complexity-66722cd5f8dd

vt ka
- keerukusteooria
- Kolmogorovi keerukus
- pääsu keerukus
- pöörduse keerukus