AKIT
English Eesti

complexity

keerukus

olemus

(1) üldises kontekstist sõltuvas tähenduses: objekti (süsteemi, algoritmi, arvutuse, meetodi vm) mõistmise, kasutamise ja/või kontrollimise ressursitarve (ajakulu, mälumaht, teabehulk vm)
- süsteemi keerukust suurendab ta komponentide ja nendevaheliste seoste arvu kasv ning puudulik teave interaktsioonide kohta

(2) CC jm: tarkvarast arusaamise ning seega ta analüüsimise, testimise ja hoolduse raskuse mõõt
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku sisemuse pere (ADV-INT) nõuab keerukuse analüüsi kõigis komponentides
- keerukust vähendatakse
---- mooduliteks tükeldamisega
---- kihtideks jaotamisega
---- minimeerimisega
---- sidestuse ja ühtsuse reguleerimisega

(3) arvutiteaduses -- kombinatoorikaülesande lahendamiseks vajalik ressurss:
- aeg (ajaline keerukus)
- mälumaht (mahuline keerukus)
- lahendusalgoritmi maht (algoritmiline keerukus)

vt ka
- keerukusteooria
- Kolmogorovi keerukus
- pääsu keerukus
- pöörduse keerukus