credit (1)

krediit

olemus
laen, vara saamine lepingulise kohustusega
korvata või tagastada see
kokkulepitud tingimustel hiljem

Wiktionary:
noun
5. (uncountable, law, business, finance) a privilege of delayed payment extended to a buyer or borrower on the seller's or lender's belief that what is given will be repaid


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Credit

https://www.debt.com/credit-faq/

õigusaktid, Eesti
Krediidiandjate ja -vahendajate seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015004
Creditors and Credit Intermediaries Act
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/507052015001/consolide

Võlaõigusseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032022015?leiaKehtiv
Law of Obligations Act
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/505042022001/consolide

vt ka
- krediidihindestus
- krediidivõimeline
- kreedit
- kreeditor

Toimub laadimine

credit (1)

krediit

olemus
laen, vara saamine lepingulise kohustusega
korvata või tagastada see
kokkulepitud tingimustel hiljem

Wiktionary:
noun
5. (uncountable, law, business, finance) a privilege of delayed payment extended to a buyer or borrower on the seller's or lender's belief that what is given will be repaid


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Credit

https://www.debt.com/credit-faq/

õigusaktid, Eesti
Krediidiandjate ja -vahendajate seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015004
Creditors and Credit Intermediaries Act
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/507052015001/consolide

Võlaõigusseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032022015?leiaKehtiv
Law of Obligations Act
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/505042022001/consolide

vt ka
- krediidihindestus
- krediidivõimeline
- kreedit
- kreeditor

Palun oodake...

Tõrge

credit (1)

krediit

olemus
laen, vara saamine lepingulise kohustusega
korvata või tagastada see
kokkulepitud tingimustel hiljem

Wiktionary:
noun
5. (uncountable, law, business, finance) a privilege of delayed payment extended to a buyer or borrower on the seller's or lender's belief that what is given will be repaid


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Credit

https://www.debt.com/credit-faq/

õigusaktid, Eesti
Krediidiandjate ja -vahendajate seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015004
Creditors and Credit Intermediaries Act
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/507052015001/consolide

Võlaõigusseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032022015?leiaKehtiv
Law of Obligations Act
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/505042022001/consolide

vt ka
- krediidihindestus
- krediidivõimeline
- kreedit
- kreeditor

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!