AKIT
English Eesti

characteristic of a field

korpuse karakteristik

olemus
vähim selline positiivne täisarv p,
et px = 0 korpuse iga elemendi x korral, 
kusjuures skalaariga korrutamine px
tähendab siin
elemendi x liitmist iseendaga p korda, st
x + x + … + x  

vt ka
http://mathworld.wolfram.com/FieldCharacteristic.html