AKIT
English Eesti

continuous

pidev; katkematu

olemus
ruumis, ajas või jadas vahedeta jätkuv

vt ka
- katkeline
- pidev funktsioon
- pidevtoonpilt
- pidev täiustamine
- pidevvarundus