AKIT
English Eesti

covert action

salatoiming

kavandatakse ja pannakse toime ta sooritaja identiteeti ja/või ka toimingut ennast ja selle asjaolusid varjates