commit (2)

kohustuma; pühenduma

Õ: vastav lubadus on seega kohustumus,
endale võetud kohustus, mitte lihtsalt kohustus

Merriam-Webster:
2a: OBLIGATE, BIND
// a contract committing the company to complete the project on time
// in a committed relationship
2b: to pledge or assign to some particular course or use
// commit all troops to the attack


olemus
millegi kohta endale või teistele lubadust andma

ülevaateid
https://www.phrasemix.com/phrases/commit-to-something

committed -- pühendunud
commitment -- kohustu(mu)s; pühendumus
commitment law -- lepinguõigus
commitment to the principles -- põhimõtete järgimine
commitment under contract -- lepinguline kohustus
commit to writing -- kirjalikult vormistama
honour commitment -- aukohustus
noncommittal -- 1. äraootav 2. erapooletu
overcommit -- ülejõukäivaid kohustusi võtma
uncommitted -- sõltumatu; kohustusteta

Toimub laadimine

commit (2)

kohustuma; pühenduma

Õ: vastav lubadus on seega kohustumus,
endale võetud kohustus, mitte lihtsalt kohustus

Merriam-Webster:
2a: OBLIGATE, BIND
// a contract committing the company to complete the project on time
// in a committed relationship
2b: to pledge or assign to some particular course or use
// commit all troops to the attack


olemus
millegi kohta endale või teistele lubadust andma

ülevaateid
https://www.phrasemix.com/phrases/commit-to-something

committed -- pühendunud
commitment -- kohustu(mu)s; pühendumus
commitment law -- lepinguõigus
commitment to the principles -- põhimõtete järgimine
commitment under contract -- lepinguline kohustus
commit to writing -- kirjalikult vormistama
honour commitment -- aukohustus
noncommittal -- 1. äraootav 2. erapooletu
overcommit -- ülejõukäivaid kohustusi võtma
uncommitted -- sõltumatu; kohustusteta

Palun oodake...

Tõrge

commit (2)

kohustuma; pühenduma

Õ: vastav lubadus on seega kohustumus,
endale võetud kohustus, mitte lihtsalt kohustus

Merriam-Webster:
2a: OBLIGATE, BIND
// a contract committing the company to complete the project on time
// in a committed relationship
2b: to pledge or assign to some particular course or use
// commit all troops to the attack


olemus
millegi kohta endale või teistele lubadust andma

ülevaateid
https://www.phrasemix.com/phrases/commit-to-something

committed -- pühendunud
commitment -- kohustu(mu)s; pühendumus
commitment law -- lepinguõigus
commitment to the principles -- põhimõtete järgimine
commitment under contract -- lepinguline kohustus
commit to writing -- kirjalikult vormistama
honour commitment -- aukohustus
noncommittal -- 1. äraootav 2. erapooletu
overcommit -- ülejõukäivaid kohustusi võtma
uncommitted -- sõltumatu; kohustusteta

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!