AKIT
English Eesti

corpus distillation

korpuse destilleerimine

olemus
hägutestimise meetod,
minimeerib suurt testandmete hulka (korpust)
koodikatte järgi tagasisidestatult

täpsemalt
http://taviso.decsystem.org/making_software_dumber.pdf
(alates lk 10)

https://nordictestingdays.eu/files/files/jaanus_kaap_fuzzing.pdf