AKIT
English Eesti

copy-resistant paper

koopiatõrjepaber

olemus
kopeerimist ja skaneerimist takistav turvapaber,
näiteks kontrastsust vähendavalt värviline või
pildiandureid pimestavate peegeldavate elementidega

näiteid
https://www.youtube.com/watch?v=i7MCnH5bCUs&list=PL52E07A366F569CC8&index=1

https://money-maker.co.uk/copyproof/about.html

vt ka
- koopiatõenduspaber