AKIT
English Eesti

cover (2)

kaas

(trükisel, dokumendil)

näide
Euroopa Liidu passi esikaanel on järgmised andmed väljaandjamaa keeles:
- tekst "EUROOPA LIIT"
- väljaandjamaa
- selle maa embleem (vapp)
- sõna "PASS"
- biomeetrilise passi sümbol

vt https://www.politsei.ee/dotAsset//314617.jpg