AKIT
English Eesti

critical facility

elutähtis rajatis

olemus
ISO 22300:
füüsiline tarind, võrk või muu vara, mis annab kogukonna või ühiskonna sotsiaalseks ja majanduslikuks talitluseks olulisi teenuseid
=
physical structure, network or other asset that provide services that are essential to the social and economic functioning of a community or society