AKIT
English Eesti

character (3)

täheruum

Õ:kirjamärk selles tähenduses on väär

olemus
teksti pikkuse arvestusühik,
st kirjamärk või tühik:
teksti pikkuse mõõtmisel tekstiredaktoriga
võetakse teksti mahuks
kirjamärkide ja tühikute koguarv

erijuht
koonerdav tellija jätab tühikud mahust välja,
niisiis võib talle esitada tühikuteta teksti