AKIT
English Eesti

space (3)

tühik

olemus
tühi täheruum
(a) ISO 646, ISO 4873, ISO 6937, ISO/IEC 2382:
märk, mis kutsub esile prindi või kuvamise edenemise ühe koha võrra piki rida, tekitamata mingit kirjamärki
= a character that causes the print or display position to advance one position along the line without producing any graphic character

(b) mõnes kontekstis loetakse kirjamärgiks