AKIT
English Eesti

consistency (2)

kooskõla (2), vastuolutus