AKIT
English Eesti

CRISC

CRISC

(= Certified in Risk and Information Systems Control, "riski ja infosüsteemide juhtimise alal sertifitseeritud")

olemus
ISACA nõuetel põhinev sertifitseering IT-riskide halduse kogemusega IT-spetsialistidele; taotlejailpeab olema vähemalt kolmeaastane töökogemus vähemalt kahes valdkonnas neljast järgmisest:
- riski piiritlemine
- riski kaalutlemine
- riski käsitlus ja vähendamine
- riski ja meetmete seire ja neist teatamine

täpsemalt
http://www.isaca.org/Certification/CRISC-Certified-in-Risk-and-Information-Systems-Control/Pages/How-to-Become-Certified-CRISC.aspx#2

http://www.isaca.org/certification/crisc-certified-in-risk-and-information-systems-control/pages/job-practice-areas-2015.aspx