conditional (2)

tinglik (1); ting-; tingimisi

olemus
(a) kokkuleppeline
(b) eeltingimustel põhinev

Merriam-Webster:
3a: true only for certain values of the variables or symbols involved
// conditional equations
3b: stating the case when one or more random variables are fixed or one or more events are known
// conditional frequency distribution


näiteid
conditional forecast -- tinglik prognoos
conditional discharge -- tingimisi karistus
conditionally stable -- tinglikult stabiilne
conditional risk -- tinglik risk
conditional sale -- tingmüük
conditional statement -- tinglik väide
unconditional -- tingimatu; kategooriline; sund-

vt ka
- tinglik (2)
- tinglik tõenäosus
- tinglikult usaldatav olem

Toimub laadimine

conditional (2)

tinglik (1); ting-; tingimisi

olemus
(a) kokkuleppeline
(b) eeltingimustel põhinev

Merriam-Webster:
3a: true only for certain values of the variables or symbols involved
// conditional equations
3b: stating the case when one or more random variables are fixed or one or more events are known
// conditional frequency distribution


näiteid
conditional forecast -- tinglik prognoos
conditional discharge -- tingimisi karistus
conditionally stable -- tinglikult stabiilne
conditional risk -- tinglik risk
conditional sale -- tingmüük
conditional statement -- tinglik väide
unconditional -- tingimatu; kategooriline; sund-

vt ka
- tinglik (2)
- tinglik tõenäosus
- tinglikult usaldatav olem

Palun oodake...

Tõrge

conditional (2)

tinglik (1); ting-; tingimisi

olemus
(a) kokkuleppeline
(b) eeltingimustel põhinev

Merriam-Webster:
3a: true only for certain values of the variables or symbols involved
// conditional equations
3b: stating the case when one or more random variables are fixed or one or more events are known
// conditional frequency distribution


näiteid
conditional forecast -- tinglik prognoos
conditional discharge -- tingimisi karistus
conditionally stable -- tinglikult stabiilne
conditional risk -- tinglik risk
conditional sale -- tingmüük
conditional statement -- tinglik väide
unconditional -- tingimatu; kategooriline; sund-

vt ka
- tinglik (2)
- tinglik tõenäosus
- tinglikult usaldatav olem

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!